De AVG

2018-05-31T13:50:38+00:00

Actueel Actueel Nieuws ISL Lightdesk De AVG De algemene verordening gegevensbescherming komt eraan! 25 mei 2018 gaat de Algemene verordening gegevensbescherming van kracht. Dit betekent voor bedrijven dat zij anders moeten omgaan met het verzamelen en verwerken van gegevens. De wetgeving is bedoeld om bedrijven te dwingen inzicht te creeren in het verzamelen van gegevens  en bewuster om te gaan met gegevens van individuen. Het is belangrijk te analyseren wat voor gegevens het bedrijf verzameld, op welke manier en waarom het bedrijf dit doet. De verwerkingen dienen beschreven te worden in een overzicht die voldoet aan een aantal punten. Dit overzicht is voor intern gebruik en voor een eventuele controle van de Autoriteit Persoonsgegevens. Als de verzameling en verwerking van gegevens inzichtelijk is gemaakt moet er gekeken worden naar de vernieuwde rechten van de betrokkenen waarvan de gegevens verzameld worden. Deze rechten benadrukken het eigenaarsschap en geven individuen onder andere de mogelijkheid gegevens op te vragen, te laten verwijderen en over te dragen naar derden. Wanneer het bedrijf op grote schaal gegevens verwerkt of als gegevensverwerking onder de kerntaken van het bedrijf valt, kan het nodig zijn een Functionaris Gegevensbescherming aan te stellen. Deze functionaris gaat niet alleen over de invoering van de